EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAM İÇERİĞİ

A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU

Programın süresi: 45 saat

1. Nasıl Öğreniyoruz?

 • a. Başlıca öğrenme kuramları

1- Davranışçı Öğrenme Kuramı

2- Bilişsel Öğrenme Kuramı

3- Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı

 • 2. Bilgiyi İşleme Modeli
 • a. Öğrenme
 • b. Hatırlama
 • c. Unutma

3. Grup Çalışması – Uygulama

 • a. Beyin fırtınası – Soru Cevap
 • b. Konuların Analizi
 • c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

4. Öğretim İlkeleri

 • a. Bireyselleştirme İlkesi
 • b. Bilinenden Bilinmeye Öğretim İlkesi
 • c. Esneklik İlkesi
 • d. Açıklık İlkesi
 • e. Süreklilik İlkesi
 • f. Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
 • g. Ekonomiklik İlkesi
 • h. Yakından Uzağa Öğretim İlkesi
 • i. Güncellik İlkesi

5. Öğretim Stratejileri

 • a. Sunuş
 • b. İnceleme ve Araştırma
 • c. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

6. Üst Düzey Öğrenmeler

 • a. Yaratıcı Öğrenme
 • b. Eleştirel Öğrenme

7. Öğrenme Hedefleri

8. Grup çalışması – Uygulama

 • a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
 • b. Konuların Analizi
 • c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

9. Gün Değerlendirmesi

2.GÜN

 • A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU II

1. Yetişkin Eğitiminin Özellikleri

 • a. Androgoji
 • 2. Öğretimde Bireysel Farklılıklar
 • 3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 • 4. Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
 • 5. Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • a. Anlatma Yöntemi
 • b. Soru-cevap Yöntemi
 • c. Mikro Öğretim
 • d. Tartışma Yöntemi
 • e. Örnek Olay Yöntemi
 • f. Gösterip Yaptırma Yöntemi
 • g. Problem Çözme Yöntemi
 • h. Bireysel Çalışma Yöntemi
 • i. Proje Yöntemi
 • j. Rol Oynama Yöntemi
 • k. Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri
 • l. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellikleri
 • m. Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri
 • n. Buluş Yoluyla Öğrenme

6. Grup Çalışması – Uygulama

 • a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
 • b. Konuların Analizi
 • c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

7. Öğrenme Stilleri

 • a. Görsel Öğrenme
 • b. İşitsel Öğrenme
 • c. Kinestetik/Tüm Bedeniyle Öğrenme

8. Öğrenme Stratejileri

 • a. Dikkat Stratejileri,
 • b. Tekrar Stratejileri,
 • c. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler,
 • d. Yürütücü Biliş Stratejileri
 • e. Duyusal ve Güdüsel Stratejiler

9. Öğrenme Düzeyleri

10. Öğrenme Yolları

 • a. Aktif Dinleme
 • b. Not Alma
 • c. Görsel Materyalleri Kullanma
 • d. Sorular Sorma

11. Bilgiyi İşleme Süreci

 • a. Beklenti
 • b. Algılama
 • c. Genelleştirme
 • d. Hatırlama
 • e. Anlamsal Şifreleme
 • f. Aktif ya da Uzun Süreli Depolama

12. Grup Çalışması – Uygulama

 • a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap
 • b. Konuların Analizi
 • c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

13. Gün Değerlendirmesi

3.GÜN

A. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA

 • 1. Eğitim İhtiyaç Analizi
 • 2. Eğitim Programının Ögeleri
 • a. Hedefler

3. Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak

4. Grup Çalışması – Uygulama

5. Program ve Tasarım

6. İçerik Seçimi

7. Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması

8. Grup Çalışması – Uygulama

9. Eğitim Ortamı

10. Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma

11. Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması

12. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması

13. Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması

14. Eğitim Notlarının Hazırlanması

15. Grup Çalışması – Uygulama

16. Uygulama Zamanlarının Seçilmesi

17. Yaşamla Bağlantıların Sunulması

18. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

19. Grup Çalışması – Uygulama

20. Gün Değerlendirmesi

4.GÜN

A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA I

1. Etkili Sunumun Amacı ve Önemi

2. Eğitimcinin Rolü

3. Grup Çalışması – Uygulama

4. Katılımcı Psikolojisi ve Önemi

5. Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

6. Topluluk Önünde Konuşma

7. Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler

8. Eğitimde İlgi Yaratma-Buz kırıcılar

9. Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek

10. Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi

11. Grup çalışması – Uygulama

12. Gün Değerlendirmesi

5.GÜN

A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II

1. Etkili Sunum Aşamaları

2. Grup Çalışması – Uygulama

3. Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler

4. Grup Çalışması – Uygulama

5. Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler

6. Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler

7. Katılımcı Tepkilerini İzleme

8. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

9. Gün Değerlendirmesi

A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

1. Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler

2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power

Point)

3. Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

4. Slaytların Yazılımı

5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

6. Ses ya da Müziğin Seçimi

7. Grup Çalışması – Uygulama

A. GERİ BİLDİRİM

1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi

3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

4. Soru Düzeyleri

5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

6. Yanıtların Alınması

7. Katılımcıların Soruları

9. Grup Çalışması – Uygulama

10. Gün Değerlendirmesi

3. GÜN

A. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar

2. Değerlendirme

3. Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

4. Grup Çalışması – Uygulama

5. İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler

6. Grup çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

7. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

8. Değerlendirme ve Not Verme

9. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

11. Grup Çalışması – Uygulama

12. Gün Değerlendirme GİBİ KONULARI İÇERMEKTEDİR.

Kurs Saatleri:

ÖZEL EĞİTİM DERS SAATLERİMİZ:

Derslerimiz birebir olmaktadır. Öğrencinin talep ettiği gün ve saatte olmaktadır. Öğrenci isteği üzerine ders programı oluşturup , o planlamayla özel ders verilmektedir.

NOT:Özel eğitim ve gruplarda istenilen gün ve saate göre planlama yapılmaktadır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler.

1-3 Adet resim,

2-Kimlik Fotokopisi,

3-Diploma Fotokopisi.

4- İkametgah Belgesi

Not  :Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün  19.11.2020 tarih ve 16964289 Sayılı karar gereği kursumuzda YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLİP 04.01.2020 TARİHİNE KADAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMİŞTİR.

14.11.2020 İLE 30.01.20

Kampanyalı, M.E.B Onaylı, (Sertifikalı)  Kurs kayıtlarımız başladı.

07-10-2020 ile 31.01.2020 Tarihleri Arasında Kursumuza Kayıt Yaptıran Öğrencilerimize %15 İndirim. Fırsatı Kaçırmayın! 

Ücret Bilgisi İçin Eğitim Danışmanlarımızı Arayabilirsiniz.