A A A

Müşteri Temsilcisi Kursu

 

MÜŞTERİNİN DEMOGRAFİK YAPISINI TESPİT ETME

 • Demografik Yapı

 • Cinsiyet Yönünden Dağılımı

 • Yaş Grupları Yönünden Dağılımı

 • Bölge Yönünden Dağılımı

 • Gelir Yönünden Dağılımı

 • Müşterilerle Görüşme Yöntemleri

 • Mektupla Görüşme

 • Telefonla Görüşme

 • Yüz Yüze Görüşme

 • Müşteri Profili

Tüketici Davranışına Ait Özellikleri Yedi Ana Konuda Toplamak Mümkündür

 • En Çok Alışveriş Yapanlar

 • Özel Müşteriler

 • Peşin – Taksitli Alışveriş Yapanlar

 • Teknolojik Çevre

 • Siyasi ve Yasal Çevre

 • Sosyal ve Kültürel Çevre

 • Beklenmedik Olaylar

 

MÜŞTERİ İSTEKLERİNİ TESPİT ETME

 • İletişim Araçları

 • Bilgisayar ve İnternet

 • Telefon

 • Telefonla Konuşma Kuralları

 • Anket Uygulama Kuralları

 

MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK

 • Müsteriyi Teşvik

 • Kupon Dağıtımı

 • Armağanlar

 • Gösteriler

 • Örnek Ürün Dağıtımı

 • Piyango ve Yarışmalar

 • Müşteri Kazanmak

 • Reklamlar

 • Fuar ve Sergiler

 • Müşteriyi İkna Çabaları

 • Mağaza İmajı

 • Ürün Geliştirme

 • Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Tesisler

 • Müşterinin Farklı Yönleri

 

PORTFÖYDEKİ MÜŞTERİLER

 • Müşterinin Farklı Yönleri

 • İnsan İlişkileri

 • Yüzyüze

 • Telefon

 • Bilgisayar

 

EMPATİ KURMAK

 • İtiraz Karşılama Teknikleri

 • İtirazı Dinlemek

 • Soruya Dönüştürmek

 • Sebebini Öğrenmek

 • Anlayışla Karşılamak

 • Dürüst Cevaplamak

 

DİKSİYON

 • Konuşma Hızı

 • Ses Tonu.

 • İletişim

 • İletişim Süreci.

 • İletişimde Engeller.

 • İyi Bir İletişim İçin Gerekli Adımlar

 

MÜŞTERİYİ DİNLEME VE ANLAMA

 • Aktif ve Doğru Dinleme Teknikleri

 • Etkin Konuşma

 

BEDEN DİLİ İLE İLETİŞİM

 • Beden Dili İletişimi

 • Tanımı.

 • Farklılık

 • Önem

 • İletişimdeki Oranı

 • Anlaşılma Zorluğu.

 • Mimik-Jest

 • Dokunma-Duruş

 • Alan Belirleme

 • Göz

 • Vücut Eğme

 • Statü.

 • İletişimin Temel Prensipleri.

 • Kişi İle İletişim

 • İletişimde Karşısındaki Kişiyi Anlayabilmek

 • İletişimde Bütünlük

 

ANKET DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRME

 • Anket Çeşitleri

 • Yüz Yüze Anket

 • Telefonla Anket

 • Postayla Anket

 • İnternet Üzerinden Anket

 • Anket Formunun Hazırlanması

 • Araştırma Yöntemleri

 • Bireysel Yaşantılar

 • Otorite

 • Tümdengelim

 • Tümevarım

 • Bilimsel Yöntem

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

 • Tanımı

 • İletişim sürecindeki unsurlar

 • Kişiler arası İletişimin Gerekliliği

 • Kişiler Arası İletişimin Temel Özellikleri

 • Kişiler Arası İletişime Etki Eden Faktörler

 • Kişisel Özellikler

 • Sosyo-Demografik Özellikler

 • Psikolojik Faktörler

 • Tutum ve İnançlar

 • Benlik Kavramı

 

KENDİNİ TANIMA

 • Kendini Tanımanın Yolları

 • İlgi Alanları

 • Yaklaşımlar Görüşler

 • İş ve Okul Hayatı

 • Maddi Durum

 • Kişilik

 • Vücudumuz ve Vücut Dili(Beden Dili)

 • Kendini Doğru İfade Etmenin Öğeleri

 • Gözlem.

 • Düşünceler

 • Duygular

 • İhtiyaçlar

 

DİNLEME.ÇEŞİTLERİ

 

 • Görünüşte Dinleme

 • Savunmada Dinleme

 • Seçerek Dinleme

 • Tuzakçı Dinleme.

 • Denetçi Dinleme

 • Nezaketen Dinleme

 • Ürkek Dinleme

 • Yaltaklanmacı Dinleme

 • Dinleme Becerileri ve Yöntemleri

 • Pasif (Edilgin) Dinleme

 • Kapı Aralayıcı Mesajlar

 • Etkin (Aktif) Dinleme

 

Dinlemeyi Engelleyen Tutum ve Davranışlar.

 • Öğüt Vermek, Çözüm Getirmek, Yönlendirmek

 • Yargılamak, Eleştirmek, Ad Takmak

 • Soru Sormak, Araştırmak, İncelemek.

 • Teşhis, Tanı Koymak, Tahlil Etmek

 • Teselli Etmek, Konuyu Değiştirmek

 

İKNA

 

 • İkna Sürecinin Unsurları

 • Kaynak

 • İleti (Mesaj)

 • Kanal

 • Alıcı

 • İkna Edici İletişimTanımı Özellikleri

 • İkna Etmenin Beş Adımı

 • İknaya Karşı Koyma

 • Güvenilir Olma

 • Öğrenme

 

 

HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI

 • Halkla İlişkilerin Tanımı

 • Halkla İlişkilerin Çeşitli Tanımları.

 • Halkla İlişkilerin Özellikleri

 • Halkla İlişkiler Organizasyonlara Özgü Bir Faaliyettir.

 • Halkla İlişkiler İlgili Çevrelere Yönelik Bir Faaliyettir.

 • Karşılıklı İletişim, Anlayış, Kabul ve İşbirliği

 • Halkla İlişkilerin Amaçları.

 

HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

 • Halkla İlişkilerin Dünyadaki Tarihsel Gelişimi

 • ABD’de Halkla İlişkiler Çalışmaları .

 • Avrupa’da Halkla İlişkiler Çalışmaları.

 • Türkiye’de Halkla İlişkiler Çalışmaları

 

HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜN ORGANİZASYONU

 • Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri

 • Halkla İlişkiler Bölümünün Örgütsel Yapısı

 • Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İşletme Dışında Organizasyonu

 • Halkla İlişkiler Ajanslarının Yapısı

HALKLA İLİŞKİLER ETİK YASALARI

 • Halkla İlişkiler ve Etik

 • Halkla İlişkiler Etiğinin Standartları.

 • IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Meslek Ahlak Yasası

 • Atina Yasası

 • Lizbon Yasası.

 • Roma Bildirisi.

Türk Halkla İlişkilerinin Meslek İlkeleri ve Disiplin Yönetmeliği

 • Meslek İlkeleri Yönetmeliği

 • HİD (TÜHİD) Disiplin Yönetmeliği

 

HALKLA İLİŞKİLERDE MESLEKİ SORUMLULUK.

 • Halkla İlişkilerde Dikkate Alınacak İlkeler

 • Dürüstlük

 • İnandırıcılık .

 • Yineleme.

Halkla İlişkiler Çalışanlarının Sorumluluk Alanları

 • Müşteri ve İşverene Karşı Sorumluluk

 • Medyaya Karşı Sorumluluk

 • Topluma Karşı Sorumluluk

 • Meslektaşlarına Karşı Sorumlulukları içermektedir.

   

   

 

Web Mail

İnfo@meslekkursu.net

İletişim Numaralarımız

(0212) 425 41 68 -(0212 )580 60 60

Kurumsal Cep Telefonlarımız

0505 579 16 28

İletişim Adresimiz.

Kartaltepe Mah.Halkalı Cad.Yıldız Sok.NO 1 /Sefaköy/İSTANBUL